Cèntim a cèntim, fem memòria

L'Alzheimer afecta 1 de cada 10 persones més grans de 65 anys i gairebé a la meitat de les més grans de 85.
Amb la teva ajuda, la Fundació Pasqual Maragall podrà desenvolupar línies de recerca generadores de nou coneixement que permetin el disseny d’estratègies i programes de prevenció.

Campanya finançada!
Donants
Donats de

Investigació per un Futur sense Alzheimer

BARCELONA - ESPANYA

Cada dia es diagnostiquen milers de nous casos d'Alzheimer al món, malaltia d'efectes devastadors i, de moment, sense curació. Afecta a 1 de cada 10 persones de més de 65 anys i un terç de les majors de 85. Actualment 50 milions de persones al món pateixen demència, més de 800.000 a Espanya. Amb l'esperança de vida en augment, si no es troba una cura efectiva, al 2050 la xifra de casos s'haurà multiplicat per tres, aconseguint dimensions d'epidèmia.

8000
BENEFICIARIS DIRECTES

Aquelles persones que de forma natural han estat beneficiades per les accions desenvolupades a la campanya

3000000
BENEFICIARIS INDIRECTES

Aquelles persones identificables, que reben un efecte potencial de les donacions desenvolupades a la campanya

Investigació per un Futur sense Alzheimer
DESCRIPCIÓ

La investigació de la malaltia d'Alzheimer està vivint un autèntic canvi de paradigma. En l'actualitat, el focus se centra en la fase preclínica de la malaltia, caracteritzada per una sèrie de canvis estructurals i funcionals que es produeixen en el cervell fins a 20 anys abans de la manifestació dels primers símptomes clínics. Això explica que molts dels assajos clínics realitzats fins a la data hagin fracassat, ja que s'ha actuat en pacients en els quals la malaltia ja tenia un llarg recorregut.

El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centre impulsat per la Fundació Pasqual Maragall, està dedicat a la investigació de la fase preclínica de la malaltia d'Alzheimer, amb l'objectiu de poder prevenir-la. Per a això, porta a terme projectes de prevenció primària i secundària de la malaltia, així com estudis de neuroimatge i sobre les funcions cognitives afectades per l'envelliment. 

ACTUALITZACIONS I ENLLAÇOS
OBJECTIUS DE LA CAMPANYA

Prevenir la malaltia de l'Alzheimer realitzant l'assaig de nous tractaments i protocols per a la prevenció.

ACTIVITATS

S'ha constituït la primera clínica d'investigació a tot el món per revelar el risc de desenvolupar demència en 5 anys a persones amb queixes subjectives de memòria, per tal d'oferir-los un pla d'acció personalitzat que els permeti reduir el seu risc.

Els participants de l'estudi reben consells de prevenció primària per reduir els factors de risc modificables de la malaltia, i tenen la possibilitat de participar en projectes de prevenció secundària i en assaigs clínics de prevenció de la malaltia.

QUI ES BENEFICIARÀ?

Gràcies a les aportacions d'aquest estudi, en 15 anys es podria determinar el risc de patir Alzheimer i, si es troba la manera de prevenir la malaltia quan comença a desenvolupar-se en el cervell, es podria facilitar tractaments per a la seva prevenció. Així doncs, els que avui tenen 30 anys serien els primers a beneficiar-se, més de 3 milions de persones a Espanya.